tel :        085 – 06 05 222  email:   info@washup.nl

Cookie- & Privacybeleid

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke (hierna: Wash Up) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Wash Up is statutair gevestigd aan Markenland 132 (4871 AW) te Etten-Leur en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72613572. Wash Up is per e-mail via klantenservice@washup.nl en telefonisch via 085 06 05 222.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Wash Up omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Wash Up aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Wash Up valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wash Up behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens ligt ten grondslag dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Wash Up gebruikt om contact met klanten te onderhouden en de financiële afwikkeling van de diensten.

De gegevens die verzameld worden betreffen uw persoonlijk(e):
– Naam
– Adres en postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Email-adres
– Bankrekeningnummer
– Betaalgegevens
– IP-adressen

Voor zakelijke klanten geldt dat de volgende gegevens worden verzameld:

– Naam
– Bedrijfsnaam
– Nummer Kamer van Koophandel
– Btw-nummer
– Vestigingsadres en postcode
– Vestigingsplaats
– Telefoonnummer
– Email-adres
– Bankrekeningnummer
– Betaalgegevens

Het e-mailadres is nodig voor het gebruikmaken van de diensten, maar wordt ook gebruikt om u middels een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

De persoonsgegevens, waaronder de aan- en verkoopdossiers worden voor een termijn van twaalf (12) maanden bewaard.

Cookies  

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.


Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website van Wash Up. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Wash Up. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die betreffende website. Wash Up is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wash Up raadt u aan bij bezoek van deze andere website om de betreffende privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op de betreffende website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Wash Up zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de administratie van Wash Up verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Wash Up.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Wash Up op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Beveiliging

Wash Up heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast worden de bestanden met persoonsgegevens en wachtwoorden beveiligd met een SHA256 encryptie

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een profiel aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan klantenservice@washup.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Wash Up met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Cookies

Error: The domain WWW.WASHUP.NL is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 5f0c284e-6b75-41cb-9a12-a81fe6606e80. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.
Washup bubbels

Jouw wasgoed word:

Jouw wasgoed word:

Jouw wasgoed word:

washup telefoniste
Mocht je nog vragen hebben

We staan klaar voor jou
Bel: 085 06 05 222

washup telefoniste
Mocht je nog vragen hebben

We staan klaar voor jou
Bel: 085 06 05 222

Vooraf betalen

Achteraf betalen

Kies je betaaloptie

Kies je betaaloptie

Puur voor jouw gemak ! Opgezegd met 1 telefoontje

washup telefoniste
Mocht je nog vragen hebben

We staan klaar voor jou
Bel: 085 06 05 222

Kies je betaaloptie

baloontekst

Kies je betaaloptie

baloontekst

Kies je betaaloptie

baloontekst